More "gümrük uygulamalar" doc


Advertisement

doc ico  DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE - akib.org.tr

Ayrıca, TEV’in elektronik ortamda veya bankada ödendiğine dair belge sunulması durumunda, https://uygulamalar.gümrük.gov.tr. Adresinde yer alan “telafi edici vergi bölümünden gümrük beyannamesi sayısısnın girilmesi suretiyle sözkonusu verginin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapıldıktan sonra işlemler tekemmül ettirilir.
www.akib.org.tr/files/downloads/devletyrd/dahilde_islem/tsvksirku...   View Online   Down

doc ico  KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

İlgili odalar tarafından, Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar ve serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren yerli isteklilerin ürettikleri mallara Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. 6.2.3.4.
www.ihale.gov.tr/DokumanDownload.aspx?DokumanID=631   View Online   Down

doc ico  T

Madde8- Birim zamanda, mümkün olan en fazla hava aracına Slot tahsis edebilmek ve hizmetlerde etkinlik ve kaliteyi sürdürebilmek amacıyla, hava trafik, meydan işletme, terminal, yer hizmetleri, gümrük, güvenlik kuruluşlarının katılımıyla, uygulamaya tabi her bir havalimanı veya meydanın kapasitesi belirlenir.
www.shgm.gov.tr/doc3/shtslot.doc   View Online   Down

doc ico  10559 - Mevzuat Bilgi Sistemi

Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ürünlere ilişkin bilgileri Bakanlığa iletir ve her kurum kendi görev alanlarına giren konularda eşgüdüm ve işbirliği hâlinde bu Kanun kapsamındaki canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlar. ... İstisnaî Uygulamalar ...
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.doc   View Online   Down

doc ico  GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ - Anasayfa

(3) Gümrük Müsteşarlığından 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği”ne göre mağaza ve depo açma izni başvurusu esnasında gümrüksüz satış mağazası ve deposu açmak isteyenlerden istenen taahhütname örneği ile birlikte uçakta satış mağazası ...
www.shgm.gov.tr/doc3/shyhad01.doc   View Online   Down

doc ico  EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1

Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunankişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür.
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4458.doc   View Online   Down

Today is the word of technology. People rely mostly on the way that do the work fast. Search engines are the foundation for internet. It’s one of the ways that saves time and cost of the people. Its importance can’t be denied by anyone. Some people seem this mysterious but in this article we clearly explained its importance and benefits. There are different uses of it e.g. for marketing business, find your website etc. but in this article its importance explained about the online books and eBooks. It’s act as a filter, who give reliable information to the users. It increases the learning habits among people. It’s has great importance especially for students and researchers. They get their books according to their demand and requirement. Even all those books those are not available easily in the market. It’s the free online service for the users to acquire information about any subject. The only purpose of it to provides accurate reliable and right and high quality information or data about books that users want. It saves our time by eliminating the irrelevant material after search.

Filter Files

Related Searches